Stimulering Ontwikkeling
J.M. Beelen
Beekstraat 71
6001 GH Weert
Tel. werk: 06-48373017
Tel. privé: 0475-503108
E-mail: beelen11@gmail.com

Cursus

Meld u nu aan voor een van onze cursussen

Aanbod van cursussen:

OriŽntatiecursus NOA (1 dag)

OriŽntatiecursus voor het ontdekken en herstellen van neuro-ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Dit is een cursus van ťťn dag voor het gebruik van simpele tests voor het ontdekken van Neuro-Ontwikkelingsachterstand. Tijdens deze dag wordt ingegaan op de normale ontwikkeling van kinderen gedurende hun eerste levensjaar en wat mogelijke gevolgen kunnen zijn indien dit natuurlijk ontwikkelingsproces verstoord verloopt.

De cursus is bedoeld voor ouders en iedereen die met kinderen werkt.

Aantal deelnemers per cursus: minimaal 4, maximaal 8.

Voor docenten en intern begeleider voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en leidsters van peuterspeelzalen wordt de meerdaagse cursus aanbevolen.

Cursusdata in onderling overleg.


Signaleringscursus NOA

Cursus voor het ontdekken en herstellen van neuro-ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor docenten basisonderwijs, leidsters op peuterspeelzaal en crŤche.

De cursus bestaat uit 2 dagen en 2 dagdelen ondersteuning bij het testen. Tijdens de 2 theoriedagen gaan we naast de theorie in op het aanleren van enkele eenvoudige tests voor het ontdekken van Neuro-OntwikkelingsAchterstand en het doornemen van een serie oefeningen die kunnen worden gebruikt bij een groepje kinderen of een hele klas kinderen gedurende een periode van 16 tot 40 weken.

Aantal deelnemers per cursus: minimaal 4, maximaal 8.

Het doel van de cursus is docenten en mensen die werken met jonge kinderen meer kennis te geven in de vroegkinderlijke ontwikkeling en ze hulpmiddelen geven bij de verder ontwikkeling van het kind.

Indeling en inhoud van de cursus

Dag 1
Deze dag wordt besteed aan het geven van informatie over gedane onderzoeken naar de effecten van afwijkende reflexen op het leerproces. De rol van de reflexen in de ontwikkeling wordt behandeld, samen met een introductie in de schakeling tussen neurologische ontwikkeling en het ervoor klaar zijn om te kunnen leren.

Er wordt u een aantal specifieke tests geleerd, welke u bij een kind kunt afnemen in 15 tot 20 minuten. Van deze tests zijn er drie reflex tests cruciaal voor het leren, twee om het evenwicht en de coŲrdinatie te testen en diverse tests voor de oog-volging, de visuele integratie, het visueel onderscheidingsvermogen, de hand-oog coŲrdinatie en het waarnemen van geluid.

Dag 2
Deze dag wordt de theorie kort herhaald. Hierna wordt weer ingegaan op het testen. De nadruk hierbij komt te liggen op het waarnemen van de reacties. Aansluitend zal in worden gegaan op de serie oefeningen zoals deze door INPP zijn ontwikkeld.

Het doel van de twee dagdelen is om gebruikers individueel verder te bekwamen in het programma.

Dagdeel1
Tijdens dagdeel 1 wordt de docent (individueel) bijstaan in de testen en worden de observaties samen besproken. Het doel is het optimale uit de observatie te halen. Aansluitend zal het in te zetten oefenprogramma besproken worden.

Dagdeel 2
Het doel van dagdeel 2 is om cursisten vaardigheden te geven in het observeren van motorische veranderingen. Dagdeel 2 vindt plaats enkele maanden na het inzetten van het programma. Hierin kunnen herhalingstest of kan een andere vorm van evalueren plaatsvinden. Ook dit vindt individueel per docent plaats.


Cursus Johansen Individualised Auditory Stimulation (IAS)

De opleiding Johansen IAS bestaat uit drie dagen opleiding. Tijdens deze drie dagen krijgt u zicht op de werking van het gehoor en de verwerking van taal en emoties in het brein. Tevens verwerft u kennis hoe je met muziek het taalcentrum in het brein kunt stimuleren.

De cursus leidt op tot provider. Een provider maakt zelfstandig een audiogram en kan deze ook bespreken met zijn cliŽnt. Een provider staat in soort meester gezel relatie tot de maker van de cd. De maker van de cd heeft als taak om het aangeleverde audiogram met de cursist te bespreken, zodat de cursist zicht krijgt op het gebruik van het programma. Na het verwerven van voldoende ervaring kan de cursist zelfstandig cdís bewerken voor het programma.

Indeling en inhoud van de cursus

Dag 1
Ochtend: 1 Introductie diverse auditieve programmaís
Middag: 2 Lateraliteit

Dag 2
Ochtend: 1 Auditieve verwerkingsproblemen (APD)
Middag: 2 Frequentie specifieke stimulatie

Dag 3
Ochtend: 1 Relatie tussen muziek en taal en de ontwikkeling van IAS
Middag: 2 Casus

Terugkomdag
De terugkomdag eerste dag is minimaal 6 maanden na het beŽindigen van de cursus. Deze dag heeft tot doel om ervaringen uit te wisselen met mede gebruikers van Johansen IAS. Er bestaat dan de mogelijkheid gericht vragen te stellen aan de cursusleider.

De kosten van bovenstaande cursussen zijn telefonisch opvraagbaar.

Data in onderling overleg.