Stimulering Ontwikkeling
J.M. Beelen
Beekstraat 71
6001 GH Weert
Tel. werk: 06-48373017
Tel. privé: 0475-503108
E-mail: beelen11@gmail.com

Diensten

Een uitkomst voor kinderen met gedragsproblemen, coördinatieproblemen of leerproblemen

Motorische therapie kan ontwikkelingsproblemen herstellen

Kinderen met gedragsproblemen, coördinatieproblemen of specifieke leerproblemen zoals dyslexie, ADD en dyscalculie hebben vaak als baby niet de goede stadia van de vroege ontwikkeling doorlopen, waardoor zij sommige primitieve reflexen onvoldoende beheersen. De gevolgen hiervan kan men herstellen met eenvoudige bewegingsoefeningen.

De motorische, gedrags- en leerproblemen bij kinderen én de combinatie daarvan heeft mij altijd gefascineerd. De reflexen van een pasgeboren baby zijn nodig om de eerste maanden te overleven, maar vormen een belangrijk trainingsgebied voor het latere functioneren. Tijdens de zwangerschap activeert vanaf de zevende week de hersenstam primitieve reflexen, die als het ware de hersenen, ogen en oren van het kindje instellen. In het eerste levensjaar beschikken alle baby’s over stereotype bewegingen, waarmee zij controle krijgen over deze reflexen en daarmee over het hele lichaam. Hogere, meer geavanceerde delen van de hersenen nemen vervolgens deze taak over. Lees meer uitleg over de methode INPP.

Achterstand

Verstoringen gedurende deze periode kunnen een achterstand in dit proces veroorzaken, die zich later uit in een vertraagde motorische ontwikkeling en/of het gedrag. Alle babyfases zijn van enorm belang voor een perfecte beheersing. Wanneer er geen sprake is van optimale controle, ontwikkelt het kindje zich ogenschijnlijk normaal. Op de basisschool valt het kind echter vaak uit op leren lezen, schrijven en rekenen of kan het zich moeilijk concentreren in de klas. De meest pientere kinderen kunnen zichzelf dan verliezen in alle chaos. Zij kunnen overgevoelig worden op sommige gebieden en minder gevoelig in andere. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, hyperactief of ongehoorzaam. In veel gevallen zijn zij slachtoffer van pestgedrag.

Herstel

De neurologisch ontwikkelingstherapeut grijpt door een uitgekiend bewegingsprogramma terug naar de periode, waarin baby’s via standaardbewegingen (automatisch) deze reflexen gaan beheersen. De reflexen worden door dagelijkse lichaamsoefeningen onder controle gebracht en stelt de hersenen in staat verder uit te rijpen. De neurologische ontwikkelingsachterstand neemt af en daarmee ook de problemen. Het programma is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De herstelperiode bij jonge kinderen is korter dan bij mensen vanaf 14 jaar.

Een audiologische test kan onderdeel zijn van de neurofysiologische test. Deze test wordt afgenomen als het vermoeden van fonologische dyslexie bestaat. Door middel van een hoorprogramma proberen we de dominantie voor taal naar het rechter oor te brengen. Lees meer uitleg over de methode IAS.