Stimulering Ontwikkeling
J.M. Beelen
Beekstraat 71
6001 GH Weert
Tel. werk: 06-48373017
Tel. privé: 0475-503108
E-mail: beelen11@gmail.com

Feuerstein

De Feuersteinmethode gaat uit van veranderbaarheid

De startvraag die Prof. Reuven Feuerstein zich stelde was:

"Hoe komt het toch dat men zoveel verschillen kan vaststellen in het niveau van cognitief functioneren van de mens"

Hij keek naar de klassieke antwoorden en verdeelde deze in drie hoofdgroepen:
1. Het erfelijk-genetisch verklaringsmodel
2. Het neuro-fysiologisch verklaringsmodel
3. Het verklaringsmodel dat zich baseert op omgevingsinvloeden

Feuersteinís theoretisch model om verschillen in cognitief functioneren te verklaren gaat uit van 2 type van leren:
1. Leren door directe blootstelling aan prikkels
2. Leren door gemedieerde leerervaring

Een gemedieerde leerervaring is een leerervaring waarbij een menselijk tussenpersoon de prikkels uit de omgeving doelgericht aanpast om zo de verwerking bij het individu vlotter en doelmatiger te laten verlopen. Uitgangspunt is eerst te weten waar en wat zijn de onderontwikkelde gebieden in het denken/leren. Met behulp van aangepast materiaal en gestructureerd inzetten van leer/ denkmiddelen proberen we het individu op een hoger niveau van cognitief functioneren te brengen.

Werkwijze

Intakegesprek met ouder of verzorger samen met het kind. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat het mogelijke instapniveau voor het kind moet worden en welke leerdeficiŽnties aanwezig zijn.

Reviews ouder en kind

In de regel is er een wekelijks contact tussen mediator en kind. Tijdens deze sessies is de ouder anwezig en krijgt instructies hoe het geleerde thuis toe te passen en te verankeren in het denkniveau van het kind.