Stimulering Ontwikkeling
J.M. Beelen
Beekstraat 71
6001 GH Weert
Tel. werk: 06-48373017
Tel. privé: 0475-503108
E-mail: beelen11@gmail.com

Bijles rekenen en M&O

Bijles voor uw kind

Rekenen:

  • Basisschool leerlingen
  • VMBO rekentoets 2F
  • HAVO/VWO/MBO rekentoets 3F
  • Pabo voorbereiden op de rekentoets

M&O: alle onderwerpen op HAVO/VWO niveau

Voor bijles wiskunde/scheikunde/economie verwijs ik naar www.bijles4you.nl