Stimulering Ontwikkeling
J.M. Beelen
Beekstraat 71
6001 GH Weert
Tel. werk: 06-48373017
Tel. privé: 0475-503108
E-mail: beelen11@gmail.com

Reacties van ouders

Ouders, kind en arts

Reactie 1

S. is een jongen van 8 jaar, en is verwezen via de behandelende arts. Deze verwees, omdat de interventiemogelijkheden van S. uitgeput waren. Hij was ongeconcentreerd, had een slechte motoriek, was snel driftig en opstandig. De basisschool sprak, vanwege achterstanden, dat plaatsing in het speciaal basisonderwijs (sbo) gewenst was.

Tijdens de testen bleek S. nog diverse babyreflexen te hebben. S. heeft zowel het INPP als het IAS programma doorlopen. Reactie van de moeder: Ik heb een totaal ander kind.

Tijdens het laatste oudercontact op de basisschool (jan. 2009) gaf de docente de volgende schriftelijke reactie:

  • Automatiseringsproces komt sneller op gang bij verschillende leergebieden.
  • Geheugen is prima!
  • Motoriek wordt fijner en stabieler.
  • Concentratie gaat vooruit en wordt langer!
  • Hij maakt makkelijker contact met andere kinderen en wordt opener.

Als aandachtspunt geeft ze:

  • Hij is wel nog erg speels en fysiek naar andere kinderen toe.
  • Hij is hierin nog moeilijk te corrigeren.

De reactie van de docente naar de moeder met betrekking tot de aandachtspunten: S. is bezig met een inhaalslag. Tijdens de ontwikkeling is het normaal dat kinderen een periode hebben waarbij ze meer willen stoeien (fysiek). Het doel van dit stoeien, is het trainen van het evenwichtsorgaan.

De reactie van de behandelende arts: Ik had niet verwacht dat S. deze verandering zou ondergaan en zich zo sterk zou verbeteren. Ik ben blij voor S. en ouders dat ik deze verwijzing heb gedaan.


Reactie 2

Toen mijn dochter M. 10 jaar was ben ik via kennissen attent gemaakt op Jac Beelen. M. zat op een school voor taal/spraakproblemen. Opvallendheden waren: Een algehele achterstand, open mondstand, tong uit de mond, met twee jaar gaan lopen, met 5 jaar beginnen met praten (niet verstaanbaar), slecht evenwicht, angstig voor geluiden, onderpresteren en bedplassen.

Ze vond de oefeningen prettig om te doen. Na enkele weken waren er al veranderingen waarneembaar. Het begon met een beter evenwicht en mondsluiting. Haar taalontwikkeling verliep plots veel sneller. Het avi-niveau schoot omhoog. Haar angst voor geluiden is nu verdwenen. Bedplassen komt nog sporadisch voor. Ze kan nu lezen, schrijven, rekenen en klokkijken. Het begrijpend lezen blijft nog achter.

Al met al is het de moeite waard geweest. Namens mij en M. bedankt!